Δ.Χ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Το δικηγορικό γραφείο Χριστόπουλος & Συνεργάτες παρέχει ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους τέσσερις κύριους τομείς δραστηριότητάς μας – Δίκαιο Επιχειρήσεων, Πνευματική & Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Δικαστική Επίλυση Διαφορών και Ακίνητα.

Αποτελεί δέσμευσή μας η προσφορά άριστων υπηρεσιών, οι οποίες βασίζονται στην εξατομίκευση των συμβουλών προς τους πελάτες μας και στην ταχύτητα με την οποία ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις τους. Όλοι οι δικηγόροι μας έχουν εργασθεί ή σπουδάσει στο εξωτερικό και μπορούν να σας συμβουλεύσουν στα Ελληνικά ή τα Αγγλικά.

Το γραφείο Χριστόπουλος & Συνεργάτες έχει διεθνή προσανατολισμό, γεγονός που πιστοποιούν οι στενές του σχέσεις συνεργασίας με δικηγορικά γραφεία διαφόρων εννόμων τάξεων, μεταξύ των οποίων του Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ, του Καναδά, της Ισπανίας, του Βελγίου, της Γαλλίας, της Αυστραλίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Κύπρου. Επίσης, συνεργαζόμαστε με το δικηγορικό γραφείο Προβατάς & Συνεργάτες στη Θεσσαλονίκη.

Οι πελάτες μας είναι κυρίως σημαντικές ελληνικές δημόσιες ή ιδιωτικές εταιρείες, καθώς και διεθνείς εταιρείες που έχουν ήδη παρουσία στην Ελλάδα ή που επιθυμούν να επενδύσουν στην περιοχή. Παρέχουμε επίσης συμβουλές σε ιδιώτες σχετικά με τις νομικές διαστάσεις της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και τη διαχείριση της προσωπικής τους περιουσίας, ενώ είμαστε υπερήφανοι για τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό πελατών υψηλού προφίλ που εμπιστεύονται την υποστήριξη των επιχειρηματικών τους δράσεων στο γραφείο μας.

Επικοινωνία