Ευκαιρίες απασχόλησης

Στο δικηγορικό γραφείο Χριστόπουλος & Συνεργάτες γνωρίζουμε ότι η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε στους πελάτες μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το επιστημονικό υπόβαθρο και τις επαγγελματικές ικανότητες των δικηγόρων μας. Αν πιστεύετε ότι διαθέτετε τα προσόντα για να εργασθείτε σε ένα απαιτητικό περιβάλλον με ομαδικό πνεύμα και σίγουρη επαγγελματική εξέλιξη, μπορείτε να μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, μαζί με συνοδευτική επιστολή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@chrislaw.org