Ενδεικτικές υποθέσεις

Μερικά παραδείγματα πρόσφατων υποθέσεων που ανέλαβε το δικηγορικό γραφείο Χριστόπουλος & Συνεργάτες είναι τα εξής:

 • Εκπροσώπηση fund με έδρα την Αυστραλία στη διαδικασία εξαγοράς εταιρείας με αντικείμενο το leasing ακινήτων, με αξία συναλλαγής 40 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και στη διαδικασία κατασκευής κέντρου υγείας και αναψυχής˙ ο συνολικός προϋπολογισμός για τις κατασκευαστικές εργασίες υπερβαίνει τα 300 εκατομμύρια ευρώ˙ εκπροσωπήσαμε περαιτέρω τον εντολέα μας κατά τη διαδικασία συγχώνευσης της αποκτηθείσας εταιρείας με άλλη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νομικού προσώπου με εταιρικό κεφάλαιο 100 εκατομμυρίων ευρώ.
 • Εκπροσώπηση εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης στη διαδικασία νομικού ελέγχου για την εξαγορά ελληνικής εταιρίας λογισμικού ασφαλίσεων, με αξία συναλλαγής 45 εκατομμυρίων ευρώ .
 • Συμμετοχή στον εταιρικό μετασχηματισμό ιδιωτικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών προς το σκοπό εξασφάλισης φορολογικά συμφέρουσας εταιρικής δομής.
 • Παροχή συμβουλών σε διεθνές fund για την προτεινόμενη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο και την εξαγορά εισηγμένης εταιρίας τηλεπικοινωνιών.
 • Παροχή συμβουλών σε συνεχή βάση στο τμήμα διαχείρισης ακινήτων και ιδιωτικής τραπεζικής ηγετικής ελληνικής τράπεζας, εισηγμένης στο χρηματιστήριο, αναφορικά με φορολογικά, εταιρικά, τραπεζικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα.
 • Εκπροσώπηση επιχείρησης διανομής τροφίμων και ποτών με δίκτυο σε Ελλάδα και Βαλκάνια για τη σύναψη διαφόρων ομολογιακών δανείων.
 • Παροχή συμβουλών σε διεθνή κατασκευαστική εταιρεία ακινήτων για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την κατασκευή ξενοδοχειακού συγκροτήματος εκτάσεως 12 χιλιάδων στρεμμάτων στην Κεντρική Ελλάδα. Η συνολική αξία της συναλλαγής υπερβαίνει το 1 δις ευρώ.
 • Εκπροσώπηση Αμερικανού επενδυτή για την απόκτηση ακινήτου σε γεωγραφική περιοχή που απαιτεί χορήγηση άδειας από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
 • Εκπροσώπηση διεθνούς κατασκευαστικής εταιρείας ακινήτων αναφορικά με έργο κατασκευής τουριστικών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνουν γήπεδο γκολφ, μαρίνα και μικρά ξενοδοχεία πολυτελείας (boutique hotels), οι οποίες καλύπτουν έκταση 2 χιλιάδων στεμμάτων στην Ιθάκη, συνολικής αξίας περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ. Το γεγονός που διακρίνει τη συγκεκριμένη συναλλαγή είναι ότι πρόκειται για την πρώτη κατασκευή έργου που χρησιμοποιεί ανεμόμυλους ως εναλλακτική πηγή ενέργειας στην Ευρώπη.
 • Εκπροσώπηση ηγετικής ελληνικής επιχείρησης προμήθειας μονωτικών υλικών για τη δημιουργία δικτύου διανομής προϊόντων αντίστοιχης αυστριακής εταιρείας.
 • Παροχή συμβουλών σε ανεξάρτητη ελληνική εταιρεία επενδύσεων σχετικά με την εξαγορά εταιρείας παραγωγής παγωτών, επιδορπίων και ποτών, και την επακόλουθη πώληση στο υποκατάστημα του Λονδίνου ηγετικής ελληνικής τράπεζας επενδύσεων, με συνολική αξία 32 εκατομμυρίων ευρώ.
 • Εκπροσώπηση κατασκευαστικού ομίλου για την κατάρτιση συμβάσεων και τις διαπραγματεύσεις για τη χρηματοδότηση εξαγοράς και κατασκευής υποθαλάσσιου ξενοδοχείου στη Νοτιοανατολική Ελλάδα, με συνολική αξία συναλλαγής 350 εκατομμυρίων ευρώ.
 • Εκπροσώπηση ελληνικού τραπεζικού οργανισμού στη διεξαγωγή νομικού ελέγχου για την αγορά εισηγμένης εταιρείας που ασχολείται με την παραγωγή τροφίμων και ποτών και έχει δίκτυο διανομής σε Ελλάδα και Βαλκάνια, με συνολική αξία συναλλαγής 70 εκατομμυρίων ευρώ.
 • Εκπροσώπηση πολυεθνικής κατασκευαστικής εταιρείας ακινήτων για την κατάρτιση συμβάσεων και τις διαπραγματεύσεις για την εξαγορά κτηρίου στο κέντρο της Αθήνας, προς το σκοπό ανάπτυξης εμπορικού κέντρου έκτασης 60 στρεμμάτων, με συνολική αξία συναλλαγής 250 εκατομμύρια ευρώ.
 • Παροχή συμβουλών σε ηγετικές ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες σε τακτική βάση για φορολογικά ζητήματα και θέματα που σχετίζονται με την από μέρους τους σύναψη συμβάσεων με το δημόσιο τομέα.
 • Σύνταξη συμβατικών κειμένων για λογαριασμό προμηθευτή ξενοδοχειακού εξοπλισμού και εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χώρο του τουρισμού για την κατάρτιση συμβάσεων παροχών και της σχετικής σύμβασης εξαγοράς, με συνολική αξία συναλλαγής 130 εκατομμύρια ευρώ.
 • Παροχή συμβουλών σε εταιρεία που ασχολείται με την κατασκευή και την τεχνική ανακαίνιση διυλιστηρίων σχετικά με τρέχοντα ζητήματα εργατικού δικαίου.
 • Εκπροσώπηση αμερικανικής επενδυτικής εταιρείας ακινήτων στην κατάρτιση συμφωνίας με ελληνικό οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης για την εκμετάλλευση δημόσιας γης με στόχο την κατασκευή κέντρων αναψυχής που περιλαμβάνουν γήπεδα γκολφ, κέντρο εκπαίδευσης και πάρκο πολλαπλών λειτουργιών, με αξία συναλλαγής 50,5 εκατομμύρια δολάρια.
 • Τακτική εκπροσώπηση κοινοπραξιών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στους κλάδους των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των υπηρεσιών αναψυχής, του αθλητισμού, της διασκέδασης και της ιατρικής περίθαλψης, στα στάδια ίδρυσης της κοινοπραξίας, της τρέχουσας εταιρικής διακυβέρνησης και της σύναψης ποικίλων συμβάσεων.
 • Εκπροσώπηση κοινοπραξίας ελληνικής και βρετανικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χώρο των χρηματοοικονομικών για τη σύναψη συμφωνίας κατασκευής δικτύου γραφείων, προς το σκοπό μίσθωσης τους σε δύο Δήμους της Ελλάδας, με αξία συναλλαγής 5,250 εκατομμύρια δολάρια.
 • Σύνταξη γνωμοδοτήσεων σε τακτική βάση για λογαριασμό οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, αναφορικά με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, φορολογικά ζητήματα και θέματα αδειοδότησης διαφόρων εμπορικών δραστηριοτήτων.
 • Παροχή συμβουλών σε αμερικανικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τομέα των κλινικών μελετών σχετικά με την ίδρυση ελληνικού ιδρύματος.
 • Παροχή συμβουλών σε Αμερικανό μέτοχο ελληνικής εταιρείας σχετικά με τη φορολογική υποχρέωση που προκύπτει από την πληρωμή μερισμάτων και συγκεκριμένα σχετικά με τη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που ισχύει μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας. Στην παρούσα υπόθεση η εκπροσώπηση του πελάτη στις διαπραγματεύσεις με τις αρμόδιες αμερικανικές φορολογικές αρχές είχε επιτυχή έκβαση αναφορικά με τη μη υπαγωγή σε φόρο των πληρωμών μερισμάτων, γεγονός που αναφέρθηκε στο περιοδικό Harvard Law Review.
 • Εκπροσώπηση μέλους συνδεδεμένης επιχείρησης σχετικά με τη δημιουργία κεφαλαίου προς το σκοπό επενδύσεων σε ακίνητα και πνευματική ιδιοκτησία.
 • Εκπροσώπηση διεθνούς ιατρικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού για την κατάρτιση και διαπραγμάτευση σειράς συμβάσεων αναφορικά με την ίδρυση ιατρικού μη κερδοσκοπικού ιδρύματος και κοινοπραξίας με οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης για την παροχή ιατρικής εκπαίδευσης και έρευνας.
 • Εκπροσώπηση ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας για την πώληση μέρους του μετοχικού της κεφαλαίου στην εισηγμένη στο χρηματιστήριο μητρική της εταιρεία.
 • Παροχή συμβουλών σε αμερικανική εταιρεία προμήθειας μηχανικών συστημάτων, σχεδιασμένων για προστασία από τη διάβρωση, σε εταιρείες έργων υποδομής, περιβάλλοντος και ενέργειας, σχετικά με τις φορολογικές συνέπειες χορήγησης δανείου στη θυγατρική της στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα σχετικά με την επίτευξη φορολογικού καθεστώτος κατά το οποίο το δάνειο δεν θα υπόκειται σε φορολόγηση

τηλεφωνικό κέντρο: 210 3645338